Klient: McDonalds
Reżyser: Konqubinat
DOP: Bartek Kaczmarek 
Agencja: DDB Warszawa
Warszawa, 2013